หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวราภรณ์ ไม้สนธิ์
รองปลัดอบต.พบพระ
รักษาราชการแทนปลัดอบต.พบพระ
โทร : 081-724-2737
นางวราภรณ์ ไม้สนธิ์
รองปลัด อบต. พบพระ
โทร : 0817242737
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสียนต์ ตาคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0872009714
นางสาวสวาท อุปสอด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862047550
นายอุเทน ต๊ะอ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0810442364
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางภัสนันท์ ตาคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-953-3134
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม