หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววลัยลักษณ์ อธิปุญญานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
โทร : 0835354287


นางวราภรณ์ ไม้สนธิ์
รองปลัด อบต. พบพระ
โทร : 0817242737
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสียนต์ ตาคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0872009714


นางสาวสวาท อุปสอด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862047550


นายอุเทน ต๊ะอ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0810442364


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวรินทร์รตา ต่อสัมพันธ์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0818884208


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม