หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญเลิศ ไคร้แค
ปลัด อบต.พบพระ


นางวราภรณ์ ไม้สนธิ์
รองปลัด อบต. พบพระ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสียนต์ ตาคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสวาท อุปสอด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอุเทน ต๊ะอ้าย
หัวหน้าส่วนโยธา


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวรินทร์รตา ต่อสัมพันธ์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม