หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
น้ำตกสายรุ้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามในตำบลพบพระ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 055-508-930
1
2
3
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในลักษณะเครือญาติ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ นอกจากนี้มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ซึ่งประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อยู่ร่วมกันอย่างสงบและมีความสุข
 
 
 
ประชาชนที่ถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 87
 
ประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 10
 
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 3
 
วัดและสำนักสงฆ์ รวม 15 แห่ง
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ไม่มีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลในพื้นที่
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 97
 
กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระไม่มีรถขยะ โดยปริมาณขยะ 1 ตัน/วัน
 
 
 
ประเพณีการผูกข้อมือ มีการผูกข้อมืออวยพรให้แก่กันระหว่างคนหนุ่มสาวด้วยกันเอง และผู้สูงอายุ กับคนหนุ่มสาว
 
วันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ขนทรายเข้าวัด รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
วันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนและนำเทียนถวายวัด
 
วันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
วันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี
 
 
 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำนัก  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมื่นฤาชัย  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอร์  
  2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก (อนุบาล - ประถมศึกษา)
 
โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย (อนุบาล - ประถมศึกษา)
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ (อนุบาล - ประถมศึกษา)
  หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากกองกำกับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์
  3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก (อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
  4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยมีบุคลากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
 
อปพร. จำนวน 140 คน
 
รถบรรทุกน้ำ (ขนาด 6,000 ลิตร) จำนวน 1 คัน
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
ตู้ยามตำรวจของสถานีตำรวจภูธรตำบลพบพระ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-508-930
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
  จำนวนผู้เข้าชม 15,042,344 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554