หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า   20 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ๊นส์เตอร์   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   20 ส.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562   20 ส.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.12 บ้านหนองตาเรือ   20 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว” ประจำปี ๒๕๖๒   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงด้านคุณธรรมและจริยธรรม”    20 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ เครื่่องยนต์ดีเซล ปริมาตรขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร   19 ส.ค. 2562 4
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2262/td>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554