หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑. การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๒. การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก  เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ            
๓. การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
๔. การบำบัดและการฟื้นฟู  เช่น การปลูกป่า            
๕. การใช้สิ่งอื่นทดแทน  เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม เป็นต้น
๖. การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ คูคลอง การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 16.11 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554