หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แบบบันทึกข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ  นางนิภา  ศิลพันธ์ตระกูล
ชื่อเรียกขานเฉพาะ   ลาวาพี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  30  หมู่ที่  6  ตำบลพบพระ
อำเภอพบพระ   จังหวัดตาก  
เกิดวันที่  พ.ศ. 2495    อายุ 65  ปี
สัญชาติ  ไทย  ภูมิลำเนา  จังหวัดตาก
ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน   อนุรักษ์การทำขนมพื้นบ้านขนมกล้วยตากแห้ง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   การทำขนมกล้วยตากแห้ง
ผลงาน  มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รางวัลที่ได้รับ  -
การถ่ายทอด/ผู้สืบทอด   สาธิตการสอนทำขนมกล้วยตากแห้งให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กรู้จักวิธีขั้นตอนการทำขนม  
อื่นๆ   -
บุคคลอ้างอิง    นางวรัญญา    เดชชาติสกุล
หมายเลขโทรศัพท์    091-6163618

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08.36 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554