หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แบบบันทึกข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ  นาย  หม่อเอห่วน    รักปฐพี
ชื่อเรียกขานเฉพาะ   พีแฮปา
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  93  หมู่ที่  4  ตำบลพบพระ
อำเภอพบพระ   จังหวัดตาก  
เกิดวันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2496
สัญชาติ  ไทย  ภูมิลำเนา  จังหวัดตาก
ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน   การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   การจักสาน  ทำของเล่นพื้นบ้าน
ผลงาน  มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รางวัลที่ได้รับ  -
การถ่ายทอด/ผู้สืบทอด   เด็กๆและชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีความสนใจ
อื่นๆ   -
บุคคลอ้างอิง    นางสาวพวงผกา    รักปฐพี
หมายเลขโทรศัพท์    062-5050812

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08.29 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554