หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เชิญชวนรณรงค์รว่มใช้น้ำอย่างประหยัด  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เชิญชวนรณรงค์รว่มใช้น้ำอย่างประหยัด
1.ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน ป้องกันน้ำไหลโดยเปล่าประโยชน์
2.ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งขณะบ้าวทือ บ้าวหน้าแปรงฟัน ลดการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น
3.ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำน้ำที่ใช้แล้วไปใช้ประโยขน์อย่างอื่น
4.ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษลงในขักโครก ลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น
5.ใช้ภาชนะรองน้ำในการล้างถ้ายชาม ผักและผลไม้ ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการเปิดล้างจากก๊อกน้ำโดยตรง
6.กดน้ำแค่พอดื่ม หากดื่มไม่หมดให้นำไปรดน้ำต้นไม้
7.ไม่กดน้ำชักโครกหลายครั้งขณะใช้งาน ป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำ
8.พบเห็นท่อน้ำแตกน้ำรั่วซึม แจ้งซ่อมทันที ป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 08.47 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554