หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
อาศัยอำนาจตามในข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗                 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ  ดังต่อไปนี้
(1) ตำแหน่งที่รับสมัครพนักงานจ้าง
ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1  อัตรา ดังนี้
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มงานธุรการ/บันทึกข้อมูล)  จำนวน  1  อัตรา
    รหัสตำแหน่งสมัครสอบ 001
ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง) จำนวน  1  อัตรา
    รหัสตำแหน่งสมัครสอบ 002

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13.35 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 168 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554