หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพบพระใต้-บ้านหมื่นฤาชัยกำหนดราคากลาง 5,031,000 บาท ( ห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจาก แก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่  E 1/2561 เดิม ข้อ 13  มาตรฐานฝีมือช่าง 13.1 ช่างก่อสร้าง  เปลี่ยนเป็น 13.1  วิศวกรรมโยธา  ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่รับรองจากสภาวิศวกร ( กว. )
เริ่มรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 -30  มีนาคม 2561 ผ่านทางอีเมลล์ 6630701@dla.go.th
หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e-gp )

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 10.09 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สุขแย้ม

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554