หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
น้ำตกสายรุ้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามในตำบลพบพระ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 055-569-193
1
2
3
 
 
สำนักสงฆ์มงคลธรรม บ้านมอเกอร์(ยาง)
สวนหมากไม้
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พบพระ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ถนนภายในตำบล
 
 
 
 
 
ขยายเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ออกไปตามประกาศ อบ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 81 
รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 99 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 119 
ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 91 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุค [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 219 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงเมืองบ้านเกษต [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 138 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 25 [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศผลสอบข้อเขียน [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 151 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธี [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 157 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 144 
 
เรื่องรถบรรทุกวิ่งในชุมชน (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 706  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 767  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 690  ตอบ 0  
     
 
 
 
 


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและคว [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 49 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 57 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ไตรมาสที่ 3 ปร [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำนักสังกัด องค์การบริหารส่ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 42 


ออกพิ้นที่ ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 103 


จัด การอบรมเป็นแกนนำฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 86 


โครงการ อถล.น้อย รักษ์โลก โดยจัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณลานวัดและทำความสะอาดห้อ [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 


อสม.บ้านใหม่สายรุ้งร่วมกับกองทุน สปสช.อบต.พบพระ ได้จัดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ ส [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต [ 24 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 203 


ออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ตามโครงการป้ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 


จัด ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ไตรมาสที่ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 21 


จัด ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
 
 
 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสะอาด ปีะจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย และส่งคืนงบประมาณ) [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 104 
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่อสะอาด ประจำปี 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
ด่วนที่สุด โครงกา่รพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจไตรมาสที่ 3 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
การใช้งานระบบ Krungthai Cororate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน -องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 92 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 354 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนินมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนินมลพิษ [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
 
การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1006  [ 17 พ.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว1004 [แนวทางการดำเนินการ] [เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว999 [แบบฟอร์มฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6456-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว996  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
   
ผลิตภัณฑ์ทอผ้า หมู่5
 
 
 
 
อบต.แม่อุสุ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะละออกา ลงพื้นที่หมู่ 6 รับสมัครเด็ก [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแคบ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ปร [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ระมาด ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านนายประเสริฐ เรียนคำ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ระมาด การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จัน คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จัน การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา ประกาศ งดใช้ สนามกีฬา ลานกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เป็นการชั่วคราวเพ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของคนพิการ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กิจกรรม Kick Off วังเจ้า โควิดพิชิตได้ด้วยวัคซีน [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ารประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 ประจำปีงบประมา [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ดำเนินการสำรวจถังขยะในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางที่ชำรุด [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ดำเนินการตัดกิ่งไม้จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-508-930
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
  จำนวนผู้เข้าชม 9,312,575 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554