หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมื่นฤาชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]อาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๑๙ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง จำนวน ๑,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗ จำนวน ๑๘ หลัง ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖-๐๙๐๓-๒-๒๒๐๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36