หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหมื่นฤาชัย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ กว้าง 5เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่ อบต.พบพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ๒ ลูก ๑๒ โวลท์ ๑๒๐ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อแหนบรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ กว้าง 5เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่ อบต.พบพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ กว้าง 5เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่ อบต.พบพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29