หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน wonglebO;ตอกเสาเข็มwonglebC;สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านมอเกอร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 18 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน wonglebO;ตอกเสาเข็มwonglebC;สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านมอเกอร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 10 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน wonglebO;ตอกเสาเข็มwonglebC;สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านมอเกอร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานเสริมผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE ) สายบ้านพบพระใต้ - บ้านหมื่นฤาชัย หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการ ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานเสริมผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE ) สายบ้านพบพระใต้ - บ้านหมื่นฤาชัย หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการ ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) [ 15 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10