หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖ - ๐๙๐๓ - ๒ - ๒๒๐๑ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ซ่อมแซมคัสซีรองแท่นเครน, ซ่อมแซมท้ายลาดทางขึ้นรถขุดตีนตะขาบและเปลี่ยนกระจกมองมุมกว้าง (แบบกลม) ให้กับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ รถเทรลเลอร์ กระบะบรรทุกท้ายลาด หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๙๕๓ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมช่วงล่างให้กับรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๗๕ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คซ่อมแซมระบบช่วงล่างให้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๕๖๐ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46