หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำนัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 18.46 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่ อบต.พบพระ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำนักตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562-30กันยายน2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมแซมให้กับรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2675 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8