หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผากะเจ้อ-แยกบ้านเก้า ตำบลพบพระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อใไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้าย และตรวจเช็คซ่อมแซมให้กับรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บง ๙๒๓๘ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารสื่อการเรียนการสอนใบงาน(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 264) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาวว ๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทีี่ อบต.พบพระกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารสื่อการเรียนการสอนใบงาน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกและยางอะไหล่ จำนวน ๕ เส้น ให้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๕๖๐ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15