หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนประกอบนิทรรศการ ตามโครงการเรียนรู้ท่องแดนอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๖๐ ใบ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๖๐ ใบ ตามโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแหนบหน้าและระบบครัตช์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ -๐๒๐๘ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40