หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถสิบล้อ รถเทรลเลอร์กระบะบรรทุกท้ายลาด หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๙๕๓ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสาธารณะเพื่อการเกษตร ในเขตตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการใช้เครื่องจักร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู .เอช. ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๑๕๘,๐๔๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๐ วัน ช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู .เอช. ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๑๕๘,๐๔๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๐ วัน ช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 06-0903-2-2201-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - ๔๑๐ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12