หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ หมู่ที่ 6 ตำบลพบพระอำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (วัสดุคงทน) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอโกโก่ จำนวน 3 ช่วงหมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิ่วห้าง หมู่ที่ 3 บ้านพบพระใต้ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านพบพระกลาง ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 2 สายทาง ปริมาณงานก่อสร้างผิวจราจร กว้าง 5 เมตรยาว 7,400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37,000 ตารางเมตร ป้ายมาตรฐาน โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามรายการปริมาณงานที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9