องค์การบริหารส่วนตำบล พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.พบพระ)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ 965-0-04899-5 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ