องค์การบริหารส่วนตำบล พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • 1.)
    ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ 965-0-04899-5 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ