พิธีเปิดโครงการ
 
โครงการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรมถวายพ่อหลวงครบรอบ ๘๔ พรรษา ปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  
 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  ได้จัดทำโครงการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรม ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัดดอยเจดีย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งกระเชาะ เพื่อรับการอบรมธรรมะ ถือศีล ปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมใจแต่งกายในชุดสีขาว เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความขลังและความบริสุทธิ์ ในพิธีกรรม ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมถึงการรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงษานุวงศ์ทุกพระองค์  ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งการเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  สมควรที่จะเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2554 เวลา 13.09 น. โดย คุณ ณัฐธยาน์ ติดประมาณ

ผู้เข้าชม 2316 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554