เว็บไซต์ อบต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรับฟังความคิดเห็นและเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้อง เรียน-ร้องทุกข์ต่างๆ ของประชาชน ซึ่งทางอบต. จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนา "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด" ต่อไป ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ที่ www.localthai.org/maeramad

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2554 เวลา 14.36 น. โดย เบญจรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 4762 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554